keskiviikko 27. marraskuuta 2013

Palveluskelpoisuusluokka: A

Aivan kuten asevelvolliset miehet, myöskin vapaaehtoisesti armeijaan tahtovat naiset joutuvat käymään lääkärintarkastuksessa, jossa määritellään heidän palvelukelpoisuusluokkansa. Asevelvollisille tarkastus on ilmainen ja se tehdään yleensä julkisella puolella. Naiset sen sijaan joutuvat itse maksamaan tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset (tämä koskee myös erikoisjoukkoihin tahtovia miehiä, joisen lääkärintodistus ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi). Lisäksi tarkastukseen tulee muistaa mennä ihan omatoimisesti ilman muistutusta/ilmoitusta.

Tahtoisin hakupaperini mahdollisimman pian postiin, joten en alkanut venailemaan lääkärinaikaa julkiselta puolelta vaan menin suosiolla yksityiselle. Sain varattua ajan heti seuraavaksi päiväksi Porin Lääkäritalosta yleislääkäriltä (nettiajanvaraus on niin kätevä ja nopea!).

Tarkastus kesti noin vartin ja siinä lääkäri kävi läpi yleisen terveyden painosta ja pituudesta värinäköön (ja kaiken siltä väliltä). Lopuksi sain täytetyn "Lääkärinlausunto terveydentilasta"- lomakkeen ja laskun kouraan. Koko lysti maksoi 44€.

Nyt olen todistetusti A-luokkaa!


Tässä vielä eri palveluskelpoisuusluokitusten määritelmät:
A-luokka
kuuluva on terve ja hyväkuntoinen. Henkilöllä ei ole sairautta, joka aiheuttaisi lisääntyneen riskin palvelusturvallisuutta ajatellen ja henkilö soveltuu koulutettavaksi turvallisesti taistelijan tehtäviin. Hänellä voi olla jokin vähäinen terveydellinen haitta, joka ei kuitenkaan käytännössä alenna hänen palveluskelpoisuuttaan taistelijan tehtävissä. Henkisen tasapainon on oltava hyvä.
B-luokka
kuuluvalla on jokin sellainen sairaus, vamma, vika tai häiriö, joka on terveydellinen este taistelijan tehtävissä toimimiselle. Tämä ominaisuus voi aiheuttaa tavallista suuremman riskin yksilölle palvelusturvallisuutta ajatellen (esim. alentunut kuulo ja mahdollinen altistuminen melulle) tai ominaisuus voi aiheuttaa lievästi lisääntyneen riskin muille koulutettaville tai kouluttajille. Luokituksen perusteena voi tällöin olla vähäistä suorituskyvyn rajoitusta jatkuvasti tai ajoittain aiheuttava sairaus tai ominaisuus. B-luokitus ei ole este sijoittamiselle. 
C-luokka
vapautetaan rauhanaikaisesta palveluksesta, mutta voidaan tarvittaessa luokitella uudelleen. Henkilöllä on sairaus tai ominaisuus, joka rajoittaa merkittävästi suorituskykyä, aiheuttaa huomattavan terveysperusteisen riskin joko henkilölle
itselleen ja/tai ympäristölle tai vaatii jatkuvasti olosuhteita, joiden järjestäminen ei ole puolustusvoimien olosuhteissa mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Luokituksen käyttämistä suositellaan, mikäli sairaus tai ominaisuus on luonteeltaan usein toistuva tai pysyvä.
E-luokka
määrätään asevelvollinen, jolla todetaan jokin sellainen sairaus, vamma, vika tai rakenteellinen heikkous, joka toistaiseksi on esteenä palvelukseen hyväksymiselle, mutta joka todennäköisesti kuitenkin paranee. E-luokkaan voidaan määrätä myös sellainen asevelvollinen, jonka terveydellisten edellytysten arvioiminen edellyttää lisätutkimuksia tai seurantaa. Yleensä E-luokkaan määrätään 1–3 vuodeksi kerrallaan.

Lääkärintarkastukseen tulee ottaa mukaan tyhjän "lääkärinlausunto terveydentilasta"- lomakkeen lisäksi myös täytetty "kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimusta varten". Lomakkeet löytyvät TÄÄLTÄ.

Lähteinä: Puolustusvoimien terveystarkastusohjeet
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/a5f4c0804ff1ef5ca8c3afc5307e1861/Terveystarkastusohje+TTO+2012.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=a5f4c0804ff1ef5ca8c3afc5307e1861

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti